Karriär & Kompetens

Karriärcoaching – ett verktyg för arbetsgivare och arbetstagare

Står din organisation inför nya krav och förändringar? Kommer digitalisering och ändrade förutsättningar inom marknad, teknik och ekonomi göra det nödvändigt med omorganisation och personalnedskärningar? Det handlar om svåra situationer för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Med professionellt stöd från oss kan vi hjälpa er att gå stärkta genom perioden. Genom en tydlig process för alla involverade, erbjuder vi era medarbetare karriärcoaching med målet att hitta ett framtida arbete utanför er organisation.

Funderar du själv på att byta riktning i din karriär? Kanske känns jobbet inte lika utvecklande längre? Vi hjälper dig att ta nästa steg och vilka aktiviteter du behöver göra för att nå dit du vill. Utifrån ditt personliga utgångsläge stödjer vi dig i hela processen med:

  • Din karriärplan – vilka förändringar vill du göra?
  • Kompetenskartläggning av dina styrkor och utvecklingsområden
  • Identifiera var dina drömjobb finns
  • Skapa intresse med ett säljande CV och personligt brev
  • Använda sociala medier och rekryteringssajter
  • Träna intervjuteknik

Kompetensanalys

Vet ni vilken kompetens organisationen behöver imorgon? Har ni fullständig överblick över den kompetens som finns inom organisationen idag? När nya krav ställs behövs ofta ny kunskap och förmåga hos medarbetarna. Med vår kompetensanalys gör vi först en kartläggning av medarbetarnas befintliga kompetens och därefter identifierar vi vad som behövs i framtiden för att er organisation ska nå uppsatta mål. Kompetensanalysen är ett bra verktyg för att veta vad ni ska söka efter vid nästa rekrytering.