Interim Management

16x6_DSF7253

Om du har ett tillfälligt behov av medarbetare kan vi tillhandahålla en interimslösning. Det kan vara under en kortare period, till exempel under tiden som rekryteringsprocessen pågår, eller under en längre period som du behöver hyra in någon för att täcka en vakans. Oavsett skäl kan vi hjälpa dig att hitta rätt person för uppdraget, antingen någon ur vårt stora nätverk av underkonsulter eller någon som är anställd på 360 Rekrytering.