Hel rekryteringsprocess

16x6_DSF7291

För att få full avlastning låter du oss ta helhetsansvar från start till mål för rekryteringen och sköta hela processen som din förlängda arm. 360 Rekrytering har en väl genomarbetad rekryteringsprocess och metodik som startar med en behovsanalys där vi med fördel även gör en 360-analys av er verksamhet. Processen går i mål när er nya medarbetare har påbörjat sin anställning hos er.

Följande steg ingår vanligtvis i en hel rekryteringsprocess, som vi skräddarsyr utifrån era unika behov:

 • Behovsanalys och kravprofil
 • Annonsering på webb och vid önskemål i print
 • Sökning av kandidater
 • Urval och telefonintervjuer
 • Personliga djupintervjuer hos 360 Rekrytering
 • Tester
 • Presentation av kandidater hos uppdragsgivare
 • Intervjuer hos uppdragsgivare
 • Referenstagning och vid önskemål bakgrundskontroll
 • Utvärdering och uppföljning för att säkerställa att förväntningar mötts
 • Kvalitetsgaranti på genomförd rekrytering

Vi är certifierade i följande personlighets- och begåvningstester: Master Person Analys (MPA) och Adjustable Competence Evaluation (ACE) från Master Sverige AB, BasIQ, Matrigma, HAS-sviten (Hogans tre deltester), PJP, MINT och Service F genom Assessio Sverige AB samt OPQ från SHL.